Termograwimetr sprzężony z różnicowym kalorymetrem skaningowym - Laboratorium analiz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Termograwimetr sprzężony z różnicowym kalorymetrem skaningowym

Laboratorium dysponuje nowoczesnym termo grawimetrem sprzężonym z różnicowym kalorymetrem skaningowym (TGA, TGA/DTA, TGA/DSC), dzięki czemu poszerzone zostały możliwości analityczne aparatu.
Termograwimetr jest wykorzystany do badania właściwości paliw stałych, w tym charakterystyki surowców, oznaczania zawartości wilgoci, analizy składu stechiometrycznego i identyfikacji produktów rozkładu oraz trwałości termicznej, badania kinetyki procesu spalania, zgazowania i pirolizy paliw stałych, alternatywnych i biomasy. Możliwa jest także analiza rozkładu termicznego innych próbek, takich jak odpady, związki chemiczne organiczne i nieorganiczne i inne.


Termograwimetr służy do:

  • badania właściwości paliw stałych tj.: wilgoć, zawartość części lotnych i popiołu,

  • badania kinetyki procesu spalania, zgazowania i pirolizy paliw stałych, paliw z odpadów i biomasy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego