Identyfikacja problemu THM i THE w wodach pływali województwa opolskiego - Laboratorium analiz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Identyfikacja problemu THM i THE w wodach pływali województwa opolskiego

W laboratorium realizowany jest projekt współfinansowany przez WFOŚ w Opolu dotyczący badania zawartości produktów dezynfekcji w wodach 10 pływalni województwa opolskiego.. W ramach badań prowadzi się analizy trichlorometanów (THM), czyli ubocznych produktów chlorowania.  

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego