Analizator elementarny CHNS:CI - Laboratorium analiz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Analizator elementarny CHNS:CI

Urządzenie może być wykorzystywane do określania udziału procentowego badanych pierwiastków w próbkach, oznaczania składu mieszanin czy sprawdzania czystości związków chemicznych.
Laboratorium specjalizuje się w badaniach paliw w zakresie udziału węgla, wodoru, azotu, siarki i chloru, zgodnie z obowiązującymi normami. Znajomość, składu pierwiastkowego umożliwia określenie pochodzenia danego paliwa oraz oszacowanie emisji szkodliwych związków podczas jego spalania. Przy pomocy analizatora elementarnego możliwe jest także badanie udziału pierwiastków w różnego rodzaju próbkach środowiskowych. Laboratorium wyposażone jest w analizator pozwalający na równoczesne oznaczenie CHNS oraz możliwość analizy udziału chloru dzięki zastosowaniu dodatkowego detektora elektrochemicznego.

Zakres badań obejmuje oznaczenie składu elementarnego:

  • stałych paliw konwencjonalnych, biopaliw

  • stałych odpadów, paliw alternatywnych i biomasy,

  • gleb i próbek środowiskowych,

  • mieszanin związków chemicznych,

  • innych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego